Management jakosti

Politika jakosti

Jednatelé společnosti CETINA a KENAUR s. r. o., kde hlavním zaměřením je výstavba zpevněných ploch, oplocení, vodovodů a kanalizací, se zavazují k  dalšímu rozvoji společnosti, neustálému zlepšování úrovně jakosti a k uspokojování potřeb i předpokládaných požadavků zákazníků a dalších požadavků, které vyplývají například z právních předpisů.

Strategickou vizí naší organizace je stabilní společnost, schopná dlouhodobě dosahovat očekávaných výsledků, prosperity a zlepšovat svoji konkurenceschopnost na regionálním trhu.

Naším záměrem je poskytovat zákazníkům vysoce kvalitní služby, díla, která sama jsou doporučením pro další zakázky.

Aby bylo možné řídit aktivity firmy efektivně, byl v organizaci zaveden systém řízení jakosti podle požadavků ISO 9001:2000. Tento systém je udržován a zlepšován tak, že vyhovuje potřebám organizace.  Minimálně jedenkrát ročně je prováděno přezkoumání systému managementu jakosti vedením.

Zásady politiky jakosti

1.   Orientace na zákazníka

Hlavním cílem naší práce je spokojenost zákazníků, snahou organizace je budovat důvěru a loajalitu zákazníků. Proto je klíčové, aby naše díla splnila požadavky zákazníků a  byla dodána v dohodnutých termínech.

2.    Vedení

Vedoucí pracovníci určují hlavní směry vývoje organizace, jejich úlohou je také iniciovat, aktivizovat a plně zapojit podřízené pracovníky k dosažení těchto záměrů.

3.    Zaměstnanci

Každý zaměstnanec je seznámen s obsahem SMJ, zná svoji odpovědnost a postavení v systému jakosti. Naši pracovníci jsou vybíráni na základě stanovených kvalifikačních požadavků, kvality odborné praxe a osobnostních charakteristik. Kvalifikace pracovníků je udržována a rozšiřována řadou profesních školení a   kurzů.  Vedení  si  je  vědomo důležitosti kontinuálního vzdělávání pro udržení  odborně  silného a  stabilizovaného kolektivu  pracovníků.  Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je základem úspěchu firmy.

4.    Procesní přístup

Efektivní realizace všech činností v organizaci je základním předpokladem pro tvorbu dostatečného zisku a tím i dalšího rozvoje firmy.

5.    Dodržování legislativních předpisů

Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními  a ekologickými podmínkami dle platné legislativy ČR.

6.    BOZP

BBezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců je nejvyšší prioritou a při plnění pracovních úkolů nesmí být ohroženo. Prevence je zajištěna prpravidlenými školeními.

7.    Úzká spolupráce s našimi dodavateli

Naším zájmem je spolupracovat s kvalitními a spolehlivými dodavateli, kteří jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací. Dodavatelé jsou jedenkrát ročně hodnoceni, snahou je nahrazovat problémové dodavatele novými a udržovat úzkou spolupráci s vyhovujícími dodavateli.

8.    Neustálé zlepšování

Specifickým úsilím naší organizace je neustálé zlepšování jak ve vztahu k zákazníkům tak i uvnitř organizace.

Tato politika je závazná pro všechny zaměstnance naší organizace, všichni pracovníci jsou povinni se jí řídit a pro její splnění musí naplňovat konkrétní cíle jakosti, které jsou vydány jako samostatný dokument.

Jednatelé společnosti CETINA a KENAUR s. r. o. se zavazují tuto politiku jakosti prosazovat a  zabezpečit její uplatnění na všech úrovních společnosti s ručením omezeným.

Vratislav Cetina,

jednatel společnosti
CETINA a KENAUR s. r. o.

Kontakty

Stavební firma
CETINA a KENAUR s.r.o.

provozovna:
Božkovské náměstí 17
326  00 Plzeň

tel: +420 377 241 238
email: cetina@kenaur.cz

Aktuality

Aktuálně z Roudné

proveden kompletně hlavní rozvod vody,kanalizace včetně přípojek a hlavní rozvod plynu.

19.1.2011 Více

Kompostárna Plzeň Chotíkov

stavba biokompostárny na skládce v Chotíkově

19.1.2011 Více

Teplárna Plzeň

Dokončovací práce v Plzeňské teplárně

19.1.2011 Více
#

↑ nahoru