Významné zakázky

VÝZNAMNÉ ZAKÁZKY FIRMY CETINA A KENAUR s. r. o.

Objednatel Akce Náklady vč. DPH Doba Místo
realizace realizace
  • 2014

Statutární město Plzeň Městský obvod Plzeň 1 Realizace projektu - " Vlny v proudu - obnova zeleně v okolí 31.ZŠ"  - odstranění stávajících porostů, zhotovení průšlapu z betonové dlažby, zhotovení sedací zídky, modernizace a doplnění mobiliáře ve smyslu havní myšlenky sadových úprav - vln v proudu, odstranění stávajícího trávníku a nahrazení trávníkem novým, nově vysazené zeleň - keře - výsadba stromů 699 861,00 7/2014 až 8/2014 Plocha před 31. ZŠ, Elišky Krásnohorské 10, Plzeň
Statutární město Plzeň Městský obvod Plzeň 2 - Slovany Doplnění stávajícího dětského hřiště o instalaci kolotoče, pružinového houpadla a  houpaček s dopadovou plochou - Koterov U Krytu - L 20 221 729,01 6/2015 Plzeň Koterov
  • 2013

SETRITE s.r.o. Obytná zóna EJPOVICE - dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení, telkomunikace, komunikace 9 770 982,00 12/2012 až 06/2013 Ejpovice
EUROVIA CS, a.s. Obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního a  historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu                      - Splašková a dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení 18 016 575,00 09/2013       až 06/2013 Plzeň - Koterovská náves
ÚMO Plzeň 2 - SLOVANY Údržba o oprava všech prvků městského mobiliáře 198 611,33 celý rok 20130 Plzeň - ÚMO 2
ÚMO Plzeň 2 - SLOVANY 1. etapa vyčištění náhonu a oprava stavidla na Božkovském ostrově - vyčištění náhonu včetně odvozu vytěženého materiálu, zhotovení hrázky se zhutněním a  příměsí jílu do 20 %, oprava původního stavidla 1 149 000,00 05/ 2013       až           06/2013 Plzeň Božkov         "Božkovský ostrov"
JK-EU Invest s.r.o. Technická a dopravní infrastruktura pro akci: "Výstavba RD a bytového domu Plzeň - Křimice - I. etapa"  ( dešťová kanalizace, splašková kanalizace, čerpací stanice, retenční nádrž, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení, komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy 16 261 418,00 07/2012 až 07/2013 Plzeň - Křimice
  • ROK 2012

ÚMO Plzeň 2 - SLOVANY Odpočinkové místo - Božkovský ostrov                  - IN-LINE DRÁHA - výstavby in-line dráhy v celkové délce 525 m 3 990 858,00 09/2011       až       04/2012 Plzeň Božkov     odpočinkové místo :         "Božkovský ostrov"
TJ BOŽKOV , o.s. Rekonstrukce povrchu - víceúčelové hřiště v areálu TJ Božkov - hřiště s umělým povrchem včetně podkladních vrstev, zábradlí, střídaček a úprav okolí hřiště 1 719 604,00 07/2012        až       08/2012 Plzeň Božkov -        areál TJ Božkov Plzeň
Silnice Klatovy a.s. Železná Ruda - vybudování turistických tras (cyklostezky + cyklotrasy) včetně dodávky mobiliáře a značení 1 477 829,00 06/2012       až       09/2012 Železná Ruda
Recykla - Glas s.r.o. Úklid parkovišť a příjezdových cest v zimním období -  obchodních domů v Plzni  - OBI PlzeŇ - Sukova ulice, AREA Bory - Sukova ulice, PENNY market- Edvarda Beneše dle fakturace 2012, 2013,2014 Plzeň
ELIOD SERVIS s.r.o. Rekontrukce nájemních prostor firmy ELIOD servis s.r.o., Jateční ulice- Plzeň 3 854 926,00 06/2012 až 10/2012 areál firmy ELIOD servis s.r.o. - Jateční ulice, Plzeň
  • ROK 2011

SMP CZ, a.s. Oprava mostu PM - 035 přes řeku Úhlavu v Koterově, Plzeň 516 462,-- 05/2011 až 06/2011 Koterov - Plzeň
Západočeské komunální služby a.s. Oprava sociálních zařízení v administrativní budově 946 082,16 10/2011 - 12/2011 administrativní budova ZPČ komunální služby a.s. Plzeň
METROSTAV a.s. Venkovní inženýrské sítě, včetně zemních prací na stavbě: Plzeňský vědecko-technologický park II. 3 511 200,-- 03/2011 až 11/2011 areál VTP a.s. Plzeň - Borská pole
SVSMP příspěvková organizace CHODNÍK  - U PANASONICU - vyrovnání propadů a  nerovností 574 109,90 09/2011 Plzeň
SVSMP příspěvková organizace CHODNÍK - TESLOVA ulice - vyrovnání propadů a nerovností 565 870,95 08/2011 Plzeň
Plzeň
Stavpartnerglobál s.r.o. Komunikace - obytná zóna ROUDNÁ 5 705 096,00 06/2011 až ulice
09/2011 Na Roudné
Plzeň
Stavpartnerglobál s.r.o. Inženýrské sítě - obytná zóna  ROUDNÁ 5 516 268,00 08/2010 až ulice
(ulice - Na Roudné) 04/2011 Na Roudné
Eliod servis s.r.o. Výstavba kompostárny v Chotíkově 12 740 475,00 11/2010 až Chotíkov
04/2011
Plzeňská teplárenská, a.s. II. a III.etapa parkoviště - nová administrativní budova 3 601 069,-- 04/2011 až 07/2011 Plzeň areál Plzeňské teplárenské a.s.
RECYKLA GLAS s.r.o. Zimní údržba parkovišť a příjezdových cest a úklid sněhu 116 879,20 zimní období 2011-2012 AREA Bory - Sukova ulice, Penny market- Edvarda Beneše
LIDL Česká republika v.o.s. Zimní údržba parkovišť a příjezdových cest a úklid sněhu 285 600,00 zimní období 2011-2012 Doudlevecká ul., Těšínská ul., Vejprnická ul., Karlovarská ul.
  • ROK 2010

SaH Terasový dům Červený Hrádek - terénní úpr. 692 062,00 10-11 2010 Červený Hrádek
stavební a obchodní komunikace, kladení zámk. dlažby,  osazení
firma s.r.o. obrubníků,zříz.okap. chodníku, oplocení
OÚ Kozolupy Oprava povrchu chodníku včetně obrubníků 196 070,40 11/2010 Kozolupy
okolí mateřské školy
Silnice - E. Beneše - Borský park - 152 520,00 10-11 2010 Borský park
NEPOMUK s. r. o. realizace gabionové zdi
E. Beneše
Plzeň
OÚ Kozolupy Oprava povrchu chodníku, 267 944,40 09/2010 Nádražní ulice
včetně opravy žulových obrubníků Kozolupy
Silnice Klatovy a.s. Zhotovení podkladních vrstev ze  štěrkodrti 4 015 041,00 08-10 2010 Velký Bor-Srní
úpravy stávajících propustků a  zřízení
propustků nových
EUROVIA CS,a.s. Rekonstrukce - ulice Senecká - 1.etapa 1 139 659,00 07-08 2010 Plzeň- Bílá Hora
Revitalizace socioekonomické sféry 579 914,00 06/2010 Plasy
EUROVIA CS,a.s. u NKP Klášter Plasy I/27 most Plasy
ev.č. 27-059
OÚ Chotíkov Oprava stokové sítě v Chotíkově, lokalita 824 349,00 04-05 2010 Chotíkov
u kostela lokalita u Kostela
SVSMP Výstavba gabionové stěny - statické zajištění 7 199 786,30 11/09-03/10 Plzeň
Plzeň svahu v ul. ve Višňovce, Plzeň - Božkov ul. Ve Višňovce
SVSMP Celoplošná rekonstrukce ulic Pálenická, Plzeň
Plzeň K Sytné v Plzni včetně opravy odvodnění, 18 405 407,70 06/09-04/10 ul. Pálenická
veřejného osvětlení, chodníků a  sadových úprav ul. K Sytné
  • ROK 2009

Silnice Klatovy a.s. Čištění příkopu v délce 1080 m , výstavba 738 470,00 09/2009 Prášily
jednoho propustku DN 500, výstavba  12
hospodářských sjezdů zemních
I.ČLTK Plzeň a.s. Výstavba tenisových kurtů s antukovým 2 819 300,00 08-11 2009 Plzeň
povrchem
EUROVIA CS,a.s. Optimalizace trati Plana u Mariánských 3 335 207,00 08-10 2009 Planá u Mar.Lázní
lázní - Cheb
Silnice Klatovy a.s. Zhotovení podkladních vrstev ze štěrkodrti 5 462 756,00 06-08 2009 Vysoké Lávky
Zhotovení parkovacíh ploch Velký Bor
STAVMONTA s.r.o. Provedení Gabionové zdi 6 064 406,60 06-09 2009 Plzeň
SVSMP Plzeň Silniční propustek 1 130 000,00 05-06 2009 Plzeň
Statutární město Rekonstrukce vnitrobloku 3 750 000,00 04-06 2009 Plzeň
Město Nýřany Chráněné přechody pro chodce 5 201 500,00 04-06 2009 Nýřany
Wittman Alfa s.r.o. Zhotovení opěrné gabionové stěny 6 197 520,00 04-06 2009 Plzeň
OÚ Bdeněves Komunikace Za Školou v obci Bdeněvěs 12 714 102,80 02-05 2009 Bdeněves

Kontakty

Stavební firma
CETINA a KENAUR s.r.o.

provozovna:
Božkovské náměstí 17
326  00 Plzeň

tel: +420 377 241 238
email: cetina@kenaur.cz

Aktuality

Aktuálně z Roudné

proveden kompletně hlavní rozvod vody,kanalizace včetně přípojek a hlavní rozvod plynu.

19.1.2011 Více

Kompostárna Plzeň Chotíkov

stavba biokompostárny na skládce v Chotíkově

19.1.2011 Více

Teplárna Plzeň

Dokončovací práce v Plzeňské teplárně

19.1.2011 Více
#

↑ nahoru